VATTENBRUNN

VATTENBRUNN & VATTENPUMP GÖTEBORG

Har du inte kommunalt vatten är en egenborrad vattenbrunn ett mycket bra, säkert och miljövänligt alternativ. Vi borrar vattenbrunnen och installerar den pumputrustning som behövs.
Idag finns det en mängd olika pumpar och valet beror bl.a. på brunnens djup och tillrinningen av vattnet.
Vi använder oss alltid av vattenpumpar som klarar av en filteranläggning – på så sätt behöver man inte oroa sig för extrautgifter för en ny vattenpump om man skulle behöva installera ett filter.

I vissa delar av Kungälvs kommun behöver du söka tillstånd för att installera vattenbrunn.

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

darklogga

ADRESS

KBA Borrteknik AB
Varbergsvägen 738 C
439 74 FJÄRÅS

KONTAKT

Tel. 0300-144 38
Mob. 0734-41 21 96
Fax. 0300-154 38
kontakt@kbaborrteknik.se

sitac

Certifierad brunnborrare