BERGVÄRME

BERGVÄRME GÖTEBORG & ENERGIBRUNNAR

I berggrunden finns lagrad värmeenergi som ursprungligen kommer från solen. Temperaturen i berget är cirka 6–8°C året runt.
För att utvinna energi ur bergvärme borrar man ett eller flera ca 90-200 meter djupa hål ner i berget. I borrhålet förs det ner en kollektorslang fylld med frostskyddsvätska. Vätskan i kollektorslangen pumpas upp till bergvärmepumpen. I värmepumpen finns ett köldmedium som förångas när det kommer i närheten av vätskan i slangen. Ångan samlas upp i en kompressor, vilket gör att temperaturen höjs kraftigt. När temperaturen nått cirka 50°C skickas värmen ut i huset via uppvärmningssystemet.
Detta lyckas man med genom att använda tre slutna system – energibrunn, värmepump och ett vattenburet uppvärmningssystem.
För att bergvärmepumpen ska ge så mycket värme som möjligt är det viktigt att borrhålet är tillräckligt djupt.
Hur djupt man behöver borra bestäms av husets energibehov.
För att få installera bergvärme i Göteborg med omnejd måste du ha tillstånd från kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Tillståndet måste sökas av fastighetsägaren i god tid före installationen påbörjas.
Bergvärmen är miljövänlig och långsiktig. Installationskostnaden är relativt hög, men på sikt lönar det sig i princip alltid.
För att du ska vara säker på att få hålet till bergvärmepumpen borrat på ett bra och säkert sätt ska du anlita en certifierad borrare. Certifieringskraven har utarbetats av Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU, i samarbete med Svenska brunnsborrares branschorganisation och Sveriges Avanti borrares förening. Krav ställs på erfarenhet, kunnande och försäkringar.

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

darklogga

ADRESS

KBA Borrteknik AB
Varbergsvägen 738 C
439 74 FJÄRÅS

KONTAKT

Tel. 0300-144 38
Mob. 0734-41 21 96
Fax. 0300-154 38
kontakt@kbaborrteknik.se

sitac

Certifierad brunnborrare